Opracowania dokumentacji budowlano wykonawczej dla fontann

W naszych realizacjach skupiamy się nie tylko na głównym projekcie, ale oferujemy kompleksowe usługi, których nieodzowną częścią są formalności. Gwarantujemy dokładne opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla fontann, w skład w której wchodzą:

  • pozwolenia – w przypadku obiektów usytuowanych w miejscach publicznych (nie są wymagane na terenie prywatnym),
  • projekty układów hydraulicznych, natryskowych i elektrycznych (gwarantujące ich spójność i wzajemne uzupełnianie się w tworzeniu wodnych spektakli z muzyką i światłem),
  • plany przygotowania podziemnej zabudowy do obsługi fontanny, która jest podwaliną pod prawidłowe działanie konstrukcji,
  • programy funkcjonalno-użytkowe,
  • projekty i opracowania automatyki urządzenia i inne specyfikacje techniczne.

Na prośbę zleceniodawcy lub na potrzeby projektu zajmiemy się także innymi obszarami wymagającymi sporządzenia zadowalającej i dokładnej dokumentacji związanej z planowanym przedsięwzięciem.

Gwarancja wysokiej jakości obsługi

Wybudowanie fontanny wymaga współpracy specjalistów takich jak architekci, hydraulicy, elektronicy oraz bezpośredni wykonawcy i zleceniodawcy. Sieć współpracy i prawidłowy przepływ informacji między osobnymi jednostkami wymaga nie tylko zaangażowania, ale też dobrej organizacji pracy i skrupulatności. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji wykonawczo-budowlanej, które pozwoli na zwolnienie Państwa z obowiązku pilnowania przepływu kluczowych informacji pomiędzy specjalistami i urzędami.